تورم افسارگسیخته

۲۴اردیبهشت

با این تورم افسارگسیخته، تفاوت حقوق در طول بیست سال از زمین تا آسمان است

بنابراین حقوق و مستمری بازنشستگی، قرار است قربانی الگوبرداری سطحی و ظاهری از نظام تامین اجتماعی سایر کشورهای مترقی شود. بدون اینکه از خود بپرسند آیا در آن کشورها هم بین مستمری و هزینه‌های زندگی فاصله چند صد درصدی وجود دارد؛ آیا در آن نظام‌های اقتصادی مترقی، سالانه بیش از ۳۰ یا حتی ۴۰ درصد تورم بر اقتصاد حاکم است و آیا در همان نظام‌هایی که مبنای الگوبرداری واقع شده اند، بازنشستگان زیر خط فقر مجبورند هر ماه چند صد هزار تومان اضافه برای بیمه تکمیلی بپردازند و ماه‌ها برای اجرای همسان‌سازی دوندگی کنند؟!

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر