تورم 14.2درصدي

ادغام وزارتخانه‎های اقتصادی؛ عقیم کردن تلاش دولت در اجرای هدفمندی یارانه

ابوالقاسم حکیمی‎پور گفت: ادغام وزارتخانه های کلیدی که باید بر اجرای صحیح هدفمندی یارانه ها نظارت داشته باشند، سبب شده تا نه تنها نرخ تورم افزایش یابد، بلکه این وزارتخانه ها دچار سردرگمی و بی‎هویتی مدیریتی شوند.

آمار کرونا
[cov2019]