تورین

۱۸خرداد

شهر زیبای تورین+تصاویر

شهر تورین چهارمین شهر ایتالیا، عظمتی تاریخی دارد. ساختار مستطیلی شکل شهر که روزگاری اردوگاه نظامی رومی ها بوده شاهکارهای معماری موسوم به سبک باروک را در دل خود جای داده است.

آمار کرونا
[cov2019]