تور پیش فصل آمریکا

انصراف رم از تور پیش فصل آمریکا/ گزینه کناره‌گیری از لیگ اروپا هم در حال بررسی است!

باشگاه رم به خاطر تداخل برنامه‌ها از تورنمنت تابستانی در آمریکا انصراف داد.

آمار کرونا
[cov2019]