توزيع بيش از يک ميليون نهال

توزیع بیش از یک میلیون نهال در سطح نواحی تهران

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز تهران گفت : ۲۴۰۰ هکتار جنگل کاری در ۱۰ نقطه شهر تهران در قالب طرح کمربند سبز ۱۶ اسفندماه در هفته منابع طبیعی به بهره برداری می رسد.

آمار کرونا
[cov2019]