توزيع كتاب هاي درسي دانش آموزان

توزیع کتاب های درسی دانش آموزان دوره های راهنمایی و متوسطه از فردا

توزیع کتاب های درسی دانش آموزان دوره های راهنمایی تحصیلی و متوسطه از ۱۵ شهریورماه جاری در شهرستان های کشور آغاز شده است. ‘احمد حسینی’ مدیر کل چاپ و توزیع کتاب های درسی وزارت آموزش و پرورش گفت: توزیع کتاب های درسی دوره های یاد شده تا اول مهرماه ادامه خواهد داشت و کتاب های […]

آمار کرونا
[cov2019]