توزیع قبوض گاز خانگی

تقسیم هزینه‌های گاز مصرفی مشترکان خانگی و جداسازی کنتورهای گاز در ساختمان‌ها

همزمان با رونمایی از نسل جدید کنتورهای گاز، امکان تفکیک هزینه گاز خانوارها به منظور حل اختلافات در مجتمع‌های مسکونی در نحوه پرداخت و تقسیم بندی بار مالی قبوض گاز فراهم شد. به گزارش خبرنگار مهر، با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت گاز، به منظور تقسیم هزینه‌های گاز مصرفی مشترکان خانگی تفکیک […]

آمار کرونا
[cov2019]