توسعه اشتغال

۲۹تیر

مهم‌ترین دغدغه ما در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ اشتغال و مسکن است

معاون وزیر کار درباره وعده ایجاد ۲٫۵ میلیون شغل در سال ۹۰ با بیان اینکه تمام اشتغال تعهد شده، شغل جدید نیست، گفت: یک میلیون و ۱۰۰ هزار مورد آن شغل جدید، ۹۰۰ هزار مورد مربوط به افرادی که شغل خود را از دست دادند و ۴۰۰ هزار مورد مربوط به جابه‌جایی شغلی است. به […]

آمار کرونا
[cov2019]