توسعه بوم گردی

تاکید بر رفع موانع توسعه بوم گردی و تسهیل فرآیند‌های آن

تاکید بر رفع موانع توسعه بوم گردی و تسهیل فرآیند‌های آن

رئیس جمهور، توسعه گردشگری را از جهت رونق اقتصادی، ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال و افزایش نشاط اجتماعی، دوستی فرهنگ‌ها و جوامع، فوق‌العاده مهم دانست و بانک مرکزی را به اعطای تسهیلات لازم به متقاضیان توسعه بوم گردی که اشتغالی زود بازده و مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی است، سفارش کرد.

آمار کرونا
[cov2019]