توسعه جهانگردی و گردشگری

چرا بخش زیادی از جمعیت بیکار کشور فارغ التحصیلان هستند؟/ ۱۷ راهکار برای کاهش نرخ بیکاری

چرا بخش زیادی از جمعیت بیکار کشور فارغ التحصیلان هستند؟/ ۱۷ راهکار برای کاهش نرخ بیکاری

مطابق آخرین آمار مرکز آمار در تابستان ۹۹ سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل از کل بیکاران حدود ۴۰.۷ درصد بوده که دلایل متعددی در این باره وجود دارد.

آمار کرونا
[cov2019]