توسعه فضاي رقابتي

‘ مسعود موحدی ‘ به سمت قائم مقام وزیر درامور فضای کسب و کار منصوب شد

افق نیوز به نقل از شبکه اطلاع رسانی (شاتا ) ، سخنگوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت: تعیین قائم مقام وزیر در امور کسب و کار از سوی ‘مهدی غضنفری ‘ با هدف تشکیل چارت و ساختار وزارتخانه جدید و تسریع در امور تولید و تجارت و با توجه به اهمیت تسهیل کسب […]

آمار کرونا
[cov2019]