تکاوران نیروی زمینی ارتش

۱۸شهریور

عکسی تکان دهنده از یک کودک افغان در مرز ایران

 این کودک افغانستانی که تا پای مرز ایران رسیده در درگیری‌های اخیر افغانستان پدر و مادرش را از دست داده و حالا در پناه تکاوران نیروی زمینی ارتش ایران مستقر در مرز ایران و افغانستان قرار گرفته است.

آمار کرونا
[cov2019]