تکاوران

۰۱دی
تکاوران سپاه تصرف سرزمین و تاسیسات استراتژیک دشمن را تمرین کردند

تکاوران سپاه تصرف سرزمین و تاسیسات استراتژیک دشمن را تمرین کردند

این عملیات با هدف تصرف بخش های مهم سرزمین کشور متخاصم و تسلط بر تاسیسات و اماکن استراتژیک دشمن اعم از بندرگاه، اسکله و تاسیسات اقتصادی تمرین شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر