تکذیب پیشنهاد جنجالی استقلال

تکذیب پیشنهاد جنجالی استقلال به ستاره محبوب پرسپولیس

فتح الله زاده امروز در مصاحبه ای ادعا کرد که با یکی از ستاره های محبوب پرسپولیس قرارداد داخلی بسته بوده.

آمار کرونا
[cov2019]