تکلیف دنیزلی

تکلیف دنیزلی و تراکتور فردا مشخص می‌شود؟

نتایج اخیر تیم فوتبال تراکتور باعث شده تا خبرهایی مبنی بر قطع همکاری سرمربی این تیم با باشگاه مطرح شود.

آمار کرونا
[cov2019]