تکلیف روحانی

۰۴دی
تکلیف روحانی به وزارت بهداشت درباره واکسن کرونا

تکلیف روحانی به وزارت بهداشت درباره واکسن کرونا

وزارت بهداشت مکلف شده است که واکسن مورد تایید و نیاز را در اسرع وقت تأمین نماید.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر