تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

۲۶آبان

مهلت تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی امروز یکشنبه پایان می‌ یابد

مهلت تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی امروز یکشنبه، ۲۶ آبان ماه به پایان می‌رسد.

آمار کرونا
[cov2019]