تک نرخی کردن قیمت دلار

نرخ دلار در بازار آزاد بر خلاف سیاست گذاری های ارزی بانک مرکزی افزایش یافت

افق به نقل از مهر، در پی روند کاهشی قیمت دلار توسط بانک مرکزی برای تک نرخی کردن قیمت دلار، بانک مرکزی امروز شنبه هم نرخ دلار دولتی را کاهش داد و نرخ آن را حدود ۱۰۶۴ تومان تعیین کرد. اما نرخ دلار در بازار آزاد بر خلاف سیاست گذاری های ارزی بانک مرکزی افزایش […]

آمار کرونا
[cov2019]