حزب ويكتور يانوكوويچ

ضرب‌وشتم نمایندگان در ساختمان پارلمان +تصویر

فیلم‌های ویدئویی نیز نشان دهنده این است که یک قانون‌گذار به سوی رئیس پارلمان حمله‌ور شده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون