حسن ابراهیمی

06تیر

انتصابات جدید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی

مروز سه شنبه، معاون اداری و مالی، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل، مدیرکل دفتر راهبری سیستم‌ها و مدیرکل جدید حراست صندوق تامین اجتماعی با احکام صادر شده از سوی سعید مرتضوی مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی منصوب شدند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر