حسن ضیاءالدینی

عبدل‌آبادی» سرپرست دفتر سلامت و تندرستی آموزش و پرورش شد

«حمید عبدل‌آبادی» به عنوان سرپرست دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش معرفی شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون