حسن قاضي‌زاده هاشمي

هیچ یک از کشورهای دنیا، ذخائر ژنتیکی انسانی خود را هدر نمی دهند

وزیر بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه در کشور ما از ذخائر ژنتیکی استفاده نمی‌شود، گفت: ذخائر ژنتیکی ما را خارجی‌ها برای کارها پژوهشی مورد استفاده قرار می‌دهند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون