حسن قرباني

خبرنگاران صداوسیما در صف داوطلبان شوراهای شهر و روستا

داوطلبان سومین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران را چهره های نام آشنا در عرصه سیاست ، ورزش ، اقتصاد و فرهنگ و هنر تشکیل داده بودند اما همچنان کارمندان شهرداری در صدر مراجعه کنندگان بودند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون