حسين پاپي

کم‌تجربگی بازیکنان‌مان کار دست نفت داد

من به بازیکنان همیشه می‌گویم لحظه به لحظه هر بازی با هم فرقی ندارد. تفاوت یک تیمی که بازیکنان آسیایی دارد و تیمی که بیشتر بازیکنانش را جوان‌ها تشکیل می‌دهند همین است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون