حسین صفایی

۲ انتصاب جدید حجتی در وزارت کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی در احکام جداگانه ای مدیران عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت شهرک های کشاورزی را منصوب کرد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون