خانم آماندا وارینگتون

بزرگترین پازل دنیا

بزرگترین پازل دنیا را خانم آماندا وارینگتون در ۱۷ ماه تکمیل کرده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر