خانم آهنگر

دستاوردهای بزرگ خانم آهنگر را ببینید + تصاویر

آثار هنری بسیار زیبا از هنرمند کانادایی خانم Cal Lane   افق / آزادنگار

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر