خانم “آی سلطان خیری”

۳ وزیر زن در کابینه افغانستان

کابینه پیشنهادی رئیس جمهور افغانستان ۳ وزیر زن دارد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر