خانم “مرح البقاعي”

27بهمن

ما زنان سوری اعلام می کنیم که “می آییم”

ما زنان سوری اعلام می کنیم که “می آییم” و این انحصار را خواهیم شکست.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر