خستگی

۱۲اردیبهشت

چیدمانهایی که خستگی را رفع می کند

خسته و بی حوصله به خانه ها برمی گردیم و برای بی‌قراری ها و ناآرامی هایمان بهانه گیری می کنیم. در این میان وقتی صحبت از تأثیر چیدمان خانه بر این احوال می شود، عده‌ای از گرانی می گویند که اجازه تغییر چیدمان را به آن ها نمی‌دهد، ولی باید دانست ما وسایل غیرضروری زیادی داریم.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر