خسرو ضیایی

03دی

سلام رفیق؛ کجایی؟ چرا نیستی؟

راستی بعد از اینکه «خداحافظ رفیق» را ساختی و از سینما قهر کردی، نمی‌دانم کجایی؟ … می‌دانم با این عزلت‌گزینی حضورت در سینما همچون ردپایی بر شن محو شده است؛ قهرمان بیدار شو کرم‌ها آمده‌اند؛ در همین خیابان پشتی.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر