دوره هفتم مجلس شورای اسلامی

۰۹دی
بی‌اخلاقی از صاحبان قدرت به گفت‌وگوهای مردم رخنه می‌کند

بی‌اخلاقی از صاحبان قدرت به گفت‌وگوهای مردم رخنه می‌کند

عماد افروغ با تأکید بر اینکه فضاهای حقیقی و مجازی از هم جدا نیستند، علت رواج بی‌اخلاقی‌ها را عدم پای‌بندی صاحبان قدرت به اصول اخلاقی دانست و گفت: دولتمردان ما به راحتی دروغ می‌گویند و متأسفانه، زمینه مستعدی برای دروغگویی‌شان فراهم است.

آمار کرونا
[cov2019]