ران پال

17دی

امریکا دولت مصدق را با یک دیکتاتور ظالم جایگزین کرد

امریکا دولت مصدق را با یک دیکتاتور ظالم جایگزین کرد تا منافع خود را مانند دسترسی به نفت ایران تضمین کند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر