راه اندازی مراکز کاریابی

20دی

روابط نامشروع و دوستی های پنهان با جنس مخالف

هم اکنون بسیاری از جوانان معیار و ملاک مشخصی برای ازدواج ندارند

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر