رباط MCL

08بهمن

رباط MCL جادوگر فوتبال پاره شده است

دکتر رازی از پارگی رباط MCL علی کریمی خبر داد و اعلام کرد وی ۳ ماه نباید فوتبال بازی کند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر