ربانی

26اردیبهشت

پیش بینی سونامی بهای مسکن از دو سال گذشته

عضو انجمن انبوه سازان گفت: اعضای انجمن انبوه سازان سونامی قیمت های مسکن را از دو سال گذشته پیش بینی کرده بودند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر