رتیل شاهینی

18خرداد

کوچک اما مرگبار +تصاویر

بر اساس شواهد موجود جدا کردن این حشره از بدن انسان بسیار مشکل بوده و بایستی به دقت انجام شود

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر