زندگی سعادتمند

۳۰خرداد

هورمون‌هایی که میزان جاذبه جنسی یا خیانتکار بودن یا نبودن مردان را تشخیص دهند.

هفته نامه سلامت نوشت: سال‌هاست که علم در حال کاوش منشأ عصبی- زیستی احساسات ماست. داستان پریان پر است از عشق در اولین نگاه، ازدواج، بچه‌دار شدن، خوشبخت زندگی کردن و مرگ. باوجود مشغله‌های دنیای امروز، داشتن چنین زندگی‌ای، آرزوی هر زوجی است… همه مرد و زن‌هایی که با هم ازدواج می‌کنند، دوست دارند زندگی‌شان […]

آمار کرونا
[cov2019]