زهره خیری، نیلوفر خیری و شقایق خیری از تهران، فاطمه کاوندی، عاطفه صوفی ، فاطمه کشاورز از تهران،مهناز آخوندزاده، پروانه قاسمی ، سودابه قاسمی

۲۵اسفند

بانوان کاراته‌کا اعزامی به بازی‌های کشورهای اسلامی مشخص شدند

رقابت‌های انتخابی تیم ملی کاراته بانوان برگزار شد و نفرات اعزامی به بازی‌های کشورهای اسلامی مشخص شدند.

آمار کرونا
[cov2019]