زیان دویست میلیون یورویی

۱۲خرداد

زیان ۲۰۰ میلیون یورویی اسپانیا در هفته به علت آلودگی باکتریایی

واحد مرکزی خبر به نقل از فرانس بیست و چهار ، شیوع بیماری عفونی که تا کنون موجب مرگ هفده نفر در اروپا شده ، میل اروپاییان را به مصرف سبزیجات تازه کاهش داده است. این در حالی است که از ابتدای شیوع این بیماری که علت آن هنوز مشخص نشده است ، خیارهای اسپانیایی […]

آمار کرونا
[cov2019]