سالن شهید کبکانیان تهران

۲۵اسفند

بانوان کاراته‌کا اعزامی به بازی‌های کشورهای اسلامی مشخص شدند

رقابت‌های انتخابی تیم ملی کاراته بانوان برگزار شد و نفرات اعزامی به بازی‌های کشورهای اسلامی مشخص شدند.

آمار کرونا
[cov2019]