سامانه امید

22آبان

مجازات سنگین برای “واکسن نزده ها” آغاز میشود

از ابتدای آذرماه برای افرادی که واکسن تزریق نکرده‌اند، ‌محدودیت‌هایی اعمال می‌شود.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر