سامانه مشابه اینستکس

08اسفند

سامانه مشابه اینستکس در مورد کوبا اجرا شد که شکست خورد

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: سازوکار کانال مالی اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران مشخص نیست و کسی نتوانسته از آن استفاده کند؛ از طرفی وزارت اقتصاد نیز باید نهاد متناظر آن را در ایران ایجاد کند که این کار را نکرده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر