سامانه نشا

۱۹فروردین

زمان توزیع معرفی‌نامه دریافت ارز تحصیلی

معرفی‌نامه دریافت ارز تحصیلی در ۱۲ استان کشور از جمله استان تهران از اول اردیبهشت‌ماه سال جاری توزیع می‌شود.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر