سام گیو راد

۱۶شهریور

محسن میرحیدر درگذشت

سام گیوراد،دانش‌آموخته مرمت بناهای تاریخی در توییت ترش خبر ازدرگذشت محسن میرحیدر داد .

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر