سانفرانسيسكو

10دی

اولین دوچرخه ای که از چوب ساخته شد! +تصویر

در سال۱۸۱۶ مردی فرانسوی به نام «نیپس» دوچرخه فرمان دار ساخت. این وسیله نوین که «سلرپید» خوانده می شد، همه چیز از جمله چرخهایش چوبی بود.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر