سايت مسكن مهر

۱۱تیر

تاکنون موارد زیادی شکایت از تعاونی‌ها در سایت‌های مسکن مهر گزارش شده است

شهروندانی که تاکنون شکایتی در مورد مسکن مهر و یا زمین‌های مربوط به آن دارند می‌توانند این موضوع را به فرمانداران هر شهر و یا وزارت مسکن و شهرسازی ارجاع دهند

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر