سایت ناتینگهام پست

01دی

سرمربی ناتینگهام فارست: نیازی به مهاجم جدید نداریم

امروز به شما می‌گویم که خط حمله ما به خوبی تحت پوشش قرار دارد و در این در پست هیچ اقدامی نخواهیم کرد. البته اسامی بازیکنانی که می‌خواهیم ماه ژانویه جذب کنیم در اختیار داریم.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر