ستاد انتخابات سراسر کشور

28شهریور

آزمایش‌های انجام شده بر روی نرم افزار برگزاری رایانه‌ای انتخابات

مصطفی محمد نجار وزیر کشور گفت :که طبق برنامه زمان بندی شده و با هماهنگی که با سایر دستگاه‌های هم چون شورای نگهبان داشته‌ایم، کارهای مربوط به برگزاری انتخابات به خوبی جلو می‌رود.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر