ستاره سرشناس فوتبال ایران

۲۰فروردین

همسر جدید ستاره سابق فوتبال ایران او را از دوستانش جدا کرد

همسر جدید یکی از ستاره های سابق فوتبال ایران به شدت مراقب اوست و تمام ارتباطاتش را کنترل می کند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر